school26
 
Ласкаво просимо до знайомства з нашою школою!

Природничий цикл наук, що вміщує біологію, географію та хімію, формує науковий світогляд, побудований на науково доведених фактах, теоріях, явищах природи. Саме в цьому полягає значення природничого циклу, його пріоритет перед іншими науками. Цей цикл вивчає також феномен людини, діяльність якої В.І.Вернадський вважав силою, яка перетворює вигляд Землі.

Двадцять перше століття кидає виклик усьому, що нас оточує. Стрімко змінюється техніка та технології, і щоб не відчути себе викинутими за борт сучасного життя, треба постійно вчитися. У наш час відбуваються глобальні зміни суспільних, культурних, освітніх цінностей людства. Зміни у свідомості кожного учителя, в системі його ціннісних орієнтацій ведуть за собою трансформацію педагогічної діяльності, глобальний переворот у змісті освіти, методиках та технологіях навчання і виховання. Демократичні перетворення останніх років в Україні, законодавчо закріплене право на свободу педагогічної творчості, гуманізація навчально-виховного процесу в цілому, вивільнили творчий потенціал учителів, а отже сприяли широкому запровадженню педагогічних інновацій у масову практику. Учитель повинен завжди й у всьому спонукати учнів до роботи думки й нормально вести їх до мети самостійного мислення.

Методична комісія вчителів природничих наук має наступний склад:
Голова комісії:Стасюк Людмила Василівна
Вчителі географії:Денисенко Ірина Миколаївна, Шевченко Лариса Степанівна
Вчителі хімії:Утєнкова Ірина Вікторівна
Вчителі біології:Стасюк Людмила Василівна

У 2016-2017 навчальному році МК продовжувала працювати над методичною темою «Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня шляхом впровадження нових технологій навчання», яка змістовно пов'язана з науково-методичною темою школи.

Основною метою роботи було формування національно свідомої, інформаційно підкованої, духовно багатої особистості, компетентної в усіх сферах життя. Для досягнення головної освітньої мети послідовніше упроваджується комунікативно-діяльнісний принцип навчання, який передбачає широке застосування інтерактивних методів навчання, оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної форм організації навчального процесу.

Робота МK була спрямована на вивчення різних підходів до навчання, суть якого полягала у формуванні й розвитку умінь і навичок, на розвиток компетентної особистості, яка має широкий світогляд і творчу уяву. Найбільшого поширення набули розгляд нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, вивчення методичних матеріалів, взаємо відвідування відкритих уроків.

Вчителями МК протягом навчального року було проведено ряд відкритих уроків і заходів, а це дозволило вивчати досвід один одного. Вони проводять уроки-презентації з використанням інформаційних технологій; ігрові уроки використовуючи медіаресурси школи.

На засіданнях МK обговорювались проблеми у вивченні предметів природничо-математичного циклу, розроблялись заходи, які сприяють самоосвіті учнів, змушують їх замислитись. Протягом року надавалася допомога вчителям щодо підготовки до уроків, в підборі прийомів, форм і методів роботи на уроці, а також у використанні комп’ютерних технологій та інноваційних методик у процесі навчання математики та інформатики.

На засіданнях заслуховувалася інформація про роботу зі здібними учнями, розроблялися методи визначення обдарованих дітей. Наукова діяльність - важлива сфера діяльності школяра, вона впливає не тільки на рівень навчання, а й на формування особистості. Протягом багатьох років вчителі МК звертають велику увагу на розвиток здібностей обдарованих дітей. Заняття з підготовки учнів до олімпіад з географії, біології, хімії ведуться регулярно. Проводилась підготовка учнів до І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів МАН.

У березні 2017 року було проведено тиждень природничих наук, метою якого було формування екологічної культури особистості, позитивної мотивації до вивчення природничих наук, активізація пізнавальної діяльності, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, підвищення професійної майстерності вчителя, впровадження інноваційних технологій в системі роботи школи. Кожен вчитель цікаво, різноманітно, нетрадиційно визначив форми проведення тижня, що викликало великий інтерес в учнів.

У ході тижня були проведені наступні заходи:
1. Виставка тематичних плакатів, стінгазет, листівок.
2. Презентація науково-популярної літератури природничого циклу «Щедрий голос природи змалку слухаю я». (Стасюк Л.В., 5-11 класи)
3. Цікаві факти в біології (презентація) (Стасюк Л.В., 9-11 класи)
4. Експериментаріум з хімії (Утєнкова І.В., 5-А, 6-А класи)
5. Екологічний брейн-ринг «Захоплюючий світ природи» (Стасюк Л.В., 5-6 класи).
6. Турнір допитливих (Стасюк Л.В., 7 клас)
7. Презентація «Органічна хімія очима дитини»(Утєнкова І.В., 9 клас).
8. Конференція «Екологічна ситуація в м.Києві» (Утєнкова І.В., 11 клас).
9. Урок брейн-ринг (Утєнкова І.В., 11 клас).
10. Урок мозковий штурм «Подорож країною оксидів та кислот» (Утєнкова І.В., 8 клас).
11. Урок-КВК «Подорож Україною» (Шевченко Л.С., 8 клас).

Всі заходи заслуговують на увагу, бо саме через впровадження інтерактивних технологій дається можливість реалізації своїх умінь і навичок кожним учнем.

Залучення учнів до спільної роботи, організації та проведення заходів мають велике значення. Правильна організація роботи з дітьми в позаурочний час – запорука успіху вчителя і вихованця, тільки спільними зусиллями можна отримувати бажаний кінцевий результат.

Збільшенню ефективності освітнього процесу сприяють не тільки наочні ресурси, які активно використовують в своїй роботі вчителі, але і пізнавальні навчаючі програми, які дозволяють моделювати досліди та експерименти, а також тестування з швидким виводом на дошку результатів.

Позитивним моментом в роботі вчителів методичної комісії є використання в своїй роботі інтерактивних технологій та різних засобів (навчальні посібники для учнів, збірники задач та контрольних запитань, сучасні навчальні дидактичні матеріали, навчально-методичні посібники для самостійної роботи учнів). Контроль результатів з теми та діагностику рівня її засвоєння забезпечують система тестів та плани теоретичних заліків.

Багато зроблено членами МК в плані впорядкування навчальної бази кабінетів, створення дидактичних та роздаткових матеріалів. В процесі роботи виправдали себе такі форми як: моделювання уроків з використанням різнорівневого диференційованого матеріалу, проведення контрольних та самостійних робіт з завданнями різнорівневого характеру, проведення факультативних занять з математики та інформатики та індивідуальних занять з інтелектуально-здібними та обдарованими учнями, проведення додаткових занять із слабо встигаючими учнями.

Аналізуючи роботу МК можна зробити такий висновок, що поряд із використанням наявних програмних продуктів для вивчення нових тем вчителі практикують власні презентації для подачі матеріалу, а також залучають учнів до створення проектів, презентацій. Це зацікавлює школярів, розвиває їхні творчі здібності, ініціативу, адже у процесі виконання завдання вони ознайомлюються з теоретичним матеріалом, опрацьовують рекомендовану літературу, добирають цікаві вправи, обмірковують, як усе оформити й подати. Таким чином вчителі досягають реалізації важливих навчальних цілей, зокрема формують в учнів мотивацію до навчання.

Учителі МК провадять апробацію різних типів уроків із використанням інформаційних технологій у навчальному процесі школи, аналізують переваги та недоліки, прогнозують результати.

Панорама фото з уроків біології:

Панорама фото з уроків хімії:

 
Середня загальноосвітня школа №26 м.Києва
телефон: 497-73-22 || E-mail: szh26@ukr.net
Шкільна вітальня || Історія школи || Учням || Батькам || Наші контакти