school26
 
Ласкаво просимо до знайомства з нашою школою!

Методична робота

Методична робота в школі здійснюється згідно річного плану роботи школи, відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про мови", Державної Національної програми "Освіта XXI століття", інструктивно-методичних матеріалів та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У 2018-2019 н.р. педагогічний колектив розпочав роботу над науково-методичною проблемою "Створення оптимальних умов для підвищення рівня навчальнх досягнень, формування життєвої активності та загальної культури учнів"
Педагогічний колектив працював над наступними завданнями:
- Спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою.
- Удосконалення роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою;
- Аналіз напрацьованого практичного досвіду;
- Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, вихованців, тестування учнів і батьків;
- Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

На даному етапі реалізації методичної теми були проведені: засідання методичної ради школи, звіти творчих груп, ППД, практичні семінари, педагогічні майстерні та фестивалі методичних ідей та педагогічних знахідок, робота діагностичних і моніторингових груп, захист інноваційних проектів, круглі столи, методичні виставки, публікації, оформлення проектів, портфоліо, конференції.

Скоординована робота над єдиною науково-методичною проблемою забезпечила взаємозв'язок усіх напрямів підвищення фахової майстерності та диференційований підхід до вибору форм і змісту методичної роботи з урахуванням індивідуальних потреб, інтересів та фахового рівня колективу.

Тематика педагогічних рад

Традиційною формою, школою професійної майстерності є засідання педагогічних рад досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду.

З метою реалізації науково-методичної проблеми, було проведено педагогічні ради:
- «Аналіз роботи педагогічного колективу у 2017-2018 навчальному році та завдання і перспективи роботи у 2018-2019 навчальному році.» (Доповідач – директор школи І.М.Денисенко). Мета: визначення пріоритетних напрямів діяльності школи з реалізації Програми розвитку навчального закладу в новому навчальному році.
- «Інтелектуальний та творчий розвиток учнів у навчально-виховному процесі початкової школи». (Доповідач – заступник директора з НВР Л.С.Шевченко). Мета педагогічної ради: • Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей учнів; • Розвиток творчої компетентності учнів; • Створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня; • Формування в учнів потреби і навичок самостійної роботи, здатності до навчання впродовж всього життя на основі впровадження Мета педагогічної ради: • Поглибити знання про інноваційні технології навчання. • Спонукати до подальшого впровадження у освітні й процес інноваційних перетворень в рамках Нової української школи. • Обмін досвідом з використання та доцільності впровадження інновацій у освітній процес сучасної школи.
- «Підвищення виховної роботи як можливого засобу формування духовно-моральних та патріотичних рис особистості». (Доповідач – заступник директора з ВР Я.В. Поліщук). Мета: розглянути головні завдання і шляхи формування духовно-моральних та патріотичних рис особистості .

Методична рада

Науково-методичну роботу в школі очолює методична рада, до складу якої входять голови методичних комісій та досвідчені вчителі.

- Шевченко Л.С. - заступник директора з навчально-виховної роботи, голова методичної ради;

- Поліщук Я.В. - заступник директора з виховної роботи;

- Левченко Т.М. - заслужений вчитель України;

- Стахівська Н.П. - вчитель-методист;

- Бєлозор Л.Г. - вчитель-методист;

- Квятковська Н.Ю. - вчитель-методист.

Метою діяльності методичної ради є організація та координація методичного забезпечення освітнього процесу і методичного навчання педагогічних кадрів. Методична рада працювала згідно з розробленими заходами та складеним планом.

Атестація вчителів та курсова перепідготовка

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів.

Адміністрація школи приділяє велику увагу проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійний, фаховий рівень. Атестація педагогічних працівників у 2017–2018 н.р. проводилась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ч.1,ст.32), «Про загальну середню освіту» (ч.1,ст.27), «Про позашкільну освіту» (ст.25), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за №14/20327, та змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за №1417/23949, наказу Управління освіти Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації №331 від 02.10.2017р «Про створення атестаційної комісії ІІ рівня, затвердження їх складу і проведення атестації керівних та педагогічних працівників закладів освіти району у 2017-2018 н.р.» та з метою активізації творчої професійної діяльності, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання підростаючого покоління.

Згідно з перспективним планом атестації 2016-2017 н.р., наказів по школі №151 від 24.10.16р. „Про створення атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників у 2016–2017 н.р.”, №153 від 24.10.16р. «Про атестацію педагогічних працівників у 2016-2017н.р.» атестувалось 10 педпрацівників:
Згідно з перспективним планом атестації 2017-2018 н.р., наказів по школі №152 від 10.10.17р. „Про створення атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників у 2017–2018 н.р.”, №151 від 10.10.17р. «Про атестацію педагогічних працівників у 2017-2018н.р.» атестувалось 7 педпрацівників:
• Шевченко Л.С. - вчителя географії;
• Сьоміна В.Г. - вчителя початкових класів та вихователя ГПД;
• Поліщук Я.В.- заступника директора з ВР, вчителя основ здоров’я та трудового навчання;
• Юрко О.В. - вчителя англійської та французької мови;
• Піскун С.П. - вчителя початкових класів та вихователя ГПД;
• Вербова Л.О. - вчителя початкових класів та вихователя ГПД;
• Хоменко С.І. - бібліотекаря, що складає 18,9 % від їх загальної кількості.
Усі педагоги своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації, про що підтверджують посвідчення.
Аналіз цифрових показників результатів атестації свідчить про стабільність кваліфікаційного зростання педагогічних кадрів: у 2017-2018 н.р. атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії учителів: Шевченко Л.С., Сьоміної В.Г., Юрко О.В., Хоменко С.І.; атестовано на присвоєння вищої категорії заступника директора з ВР, вчителя основ здоров’я та трудового навчання Поліщук Я.В.; атестовано на присвоєння першої категорії вчителя початкових класів та вихователя ГПД Піскун С.П.; атестовано на присвоєння другої категорії вчителя початкових класів та вихователя ГПД Вербової Л.О.

Творчі звіти вчителів

В ході атестації проводяться творчі звіти вчителів.

Олімпіади, МАН, конкурси

Педагогічний колектив школи протягом 2018-2019 н.р. усю діяльність спрямував на підвищення ефективності навчально-виховного процесу й реалізацію зокрема такого напряму як покращення методичної роботи з обдарованими дітьми, розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, МАН. Підготовка до проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін розпочинається з перших днів навчального року. У вересні 2018 року було складено план організації і проведення олімпіад з базових дисциплін на шкільному етапі. Результатом плідної роботи школи стали переможці (21 учень) районних предметних олімпіад з базових дисциплін.

В школі створено шкільне наукове товариство «Ерудит» учнів-членів Київської Малої академії наук учнівської молоді (Київського відділення Малої академії наук України), у якому працює 10 секцій: українська література (українська мова та література); мистецтвознавство (українська мова та література, образотворче мистецтво); зарубіжна література; історія (історія України); правознавство (основи держави і права); англійська мова, загальна біологія та біологія людини (біологія); математика; фізика; хімія.

Учні школи не лише беруть участь у роботі МАН, а й регулярно показують непогану результативність на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У 2018-2019 навчальному році призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України були 15 учнів. Їхні роботи відзначалися актуальністю, науковістю, складністю, повнотою розкриття тем, аргументованістю висновків, творчістю, науковим стилем і грамотністю виконання, якістю оформлення.

Учні школи беруть участь у різноманітних Всеукраїнських конкурсах, де проявляють свої знання, здібності, таланти й обдарування. Зокрема, учень 6-Б класу Степаненко Віктор став переможцем районного етапу ХІX Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика та нагороджений дипломом ІІІ ступеня, учень 10-А класу Заплотинський Максим став переможцем ІІ (районного) етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка серед учнів закладів освіти району та отримав диплом ІІІ ступеня, учениця 10-А класу Богдан Мілана стала переможницею конкурсу читців поезії ім.Т.Г.Шевченка та отримала диплом ІІ ступеня.

Вітаємо переможців ІІ етапу (районного) Всеукраїнських учнівських олімпіад та МАН!

Методичні комісії

Провідною формою організації науково-методичної роботи в школі є робота методичних комісій. Результатом їх діяльності є удосконалення професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування, спрямування роботу на забезпечення потреб вчителя, надання їм реальної допомоги.

У школі функціонують методичні комісії: вчителів початкових класів (голова МК Піонт В.М.), суспільно-гуманітарних наук (голова МК Голікова Ю.А.), зарубіжної філології (голова МК Юрко О.В.), математичних наук (голова МК Завальнюк О.В.), природничих наук (голова МК Стасюк Л.В.), естетичних наук (голова МК Дем’янюк Р.А.).

У планах роботи методичних комісій відображаються:
- результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема стан виконання навчальних програм,
- рівень і якість навчальних досягнень учнів,
- основні напрямки роботи, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти,
- аналіз стану навчально-виховного процесу,
- перелік засідань МК, що зроблено, запроваджено у практику роботи з теми, яке коло завдань окреслено,
- проведення шкільних заходів (конкурсів, тижнів, олімпіад тощо)
- форми роботи з учнями, які потребують особливої уваги та з обдарованими учнями.

Кожна МК створила портфоліо своєї діяльності.

Інноваційна діяльність

Впровадження інноваційних педагогічних технологій вчителями сзш №26 м.Києва

Педагогічна технологія – один із спеціальних напрямків педагогічної науки (прикладна педагогіка), покликаний забезпечити досягнення певних завдань, підвищувати ефективність навчально-виховного рівня, гарантувати його високий рівень.

Педагогічні інновації - результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем.

Тому інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність, а саме: пошук нових моделей, відхід від традиційних методів та впровадження інновацій у навчально-виховний процес, що сприяють подоланню консерватизму і виявленню нових творчих можливостей учителів. Робота школи спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, досягнення оптимальних результатів освіти, виховання і розвитку майбутнього громадянина.

У школі використовуються:
• Технологія традиційного навчання;
• Технологія проблемного навчання;
• Ігрові технології навчання;
• Технологія особистісно орієнтованого навчання;
• Технологія розвивального навчання;
• Технологія розвитку критичного мислення;
• Інформаційно-комунікаційні технології;
• Технологія інтерактивного навчання;
• Проектна технологія;
• Модульне навчання.
Інтерактивні технології дають можливість:
• Забезпечити глибину вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання.
• Змінюється роль учнів. Учні активно приймають важливі рішення щодо процесу навчання.
• Змінюється основне джерело мотивації навчання. Це інтерес самого учня.
• Значно підвищується роль особистості педагога. Педагог більше розкривається перед учнями.

Педагогічні інновації пов’язані сьогодні із застосуванням інтерактивних методів у навчальній та виховній діяльності вчителя. Одне із головних завдань інтерактивного навчання – це створення комфортних умов навчання, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність.

Творчий колектив школи плідно працює над втіленням педагогічних технологій. Щороку, як підсумок роботи, кожна методична комісія звітує про заходи щодо впровадження передових освітніх технологій.

Практичною реалізацією інноваційної діяльності стало проведення наступних заходів:
• тижні творчої майстерності вчителів;
• педагогічний тренінг «Використання методу проектів на уроках математичних дисциплін» (Завальнюк О.В.);
• організація учнівської пошуково-дослідницької роботи (Голікова Ю.А., Стахівська Н.П., Стасюк Л.В., Утєнкова І.В., Гордієнко О.С.);
• семінар-практикум «Впровадження особистісно зорієнтованого підходу як концептуального орієнтиру розвитку якості освіти» (Дем’янюк Р.А.);
• семінар «Активізація і розвиток комунікативних навичок на уроках у початкових класах через застосування інформаційно-комунікаційних технологій» (Піонт В.М.);
• аукціон педагогічних ідей «Професійно проведений урок – шлях до якості знань учнів» (Завальнюк О.В.);
• творча майстерня «Розвиток творчих здібностей учнів та формування ціннісних відношень до здоров’я, праці на уроках естетичних наук»;
• семінар-практикум «Проблема формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов» (Голікова Ю.А.);
• обмін досвідом «Створення банку методичних знахідок: мультимедійних уроків, презентацій» (Піскун С.П., Вербова Л.О.);
• педагогічна виставка «Скарбниця педагогічної творчості» (Хоменко С.І.);
• презентація з досвіду роботи вчителів «Проектна діяльність вчителя і учня»;
• семінар-практикум «Практика проведення сучасного уроку з використанням інформаційних технологій» (Шевченко Л.С.);
• педагогічний форум «Вплив інноваційних процесів та між предметних зв’язків на якість знань учнів» (Осадча Н.В.);
• презентація творчих проектів з проблеми школи вчителями, які атестуються.

 
Середня загальноосвітня школа №26 м.Києва
телефон: 497-73-22 || E-mail: szh26@ukr.net
Шкільна вітальня || Історія школи || Учням || Батькам || Наші контакти