Ласкаво просимо до знайомства з нашою школою!

Методична робота

Методична робота в школі здійснюється згідно річного плану роботи школи, відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про мови", Державної Національної програми "Освіта XXI століття", інструктивно-методичних матеріалів та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У 2016-2017 н.р. педагогічний колектив продовжував роботу над науково-методичною проблемою “Формування життєвих компетентностей учнів через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій” з ІV етапу «Творчий етап. Дослідження результативності» (червень 2016р. - серпень 2017 р.).

Для реалізації проблемної теми на ІV етапі «Творчий етап. Дослідження результативності» педагогічний колектив працював над наступними завданнями:
- Спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою.
- Удосконалення роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою;
- Аналіз напрацьованого практичного досвіду;
- Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, вихованців, тестування учнів і батьків;
- Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

На даному етапі реалізації методичної теми були проведені: засідання методичної ради школи, звіти творчих груп, ППД, практичні семінари, педагогічні майстерні та фестивалі методичних ідей та педагогічних знахідок, робота діагностичних і моніторингових груп, захист інноваційних проектів, круглі столи, методичні виставки, публікації, оформлення проектів, портфоліо, конференції.

Скоординована робота над єдиною науково-методичною проблемою забезпечила взаємозв'язок усіх напрямів підвищення фахової майстерності та диференційований підхід до вибору форм і змісту методичної роботи з урахуванням індивідуальних потреб, інтересів та фахового рівня колективу.

Тематика педагогічних рад

Традиційною формою, школою професійної майстерності є засідання педагогічних рад досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду.

З метою реалізації науково-методичної проблеми, було проведено педагогічні ради:
- «Аналіз роботи педагогічного колективу у 2015-2016 навчальному році та завдання і перспективи роботи у 2016-2017 навчальному році.» (Доповідач – директор школи І.М.Денисенко). Мета: визначення пріоритетних напрямів діяльності школи з реалізації Програми розвитку навчального закладу в новому навчальному році.
- «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів». (Доповідач – заступник директора з НВР Л.С.Шевченко). Мета:сприяння мотивації вчителя до самовдосконалення в різноманітних сферах життя; створення позитивного психологічного клімату в педколективі шляхом актуалізації установки вчителя на цінність самореалізації у своїй професії в сучасних умовах поглибити знання про інноваційні технології навчання.
- «Формування життєвих компетентностей на уроках математичних дисциплін». (Доповідач – заступник директора з НВР Л.С.Шевченко). Мета: розглянути шляхи та технології формування компетентностей учнів; створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень з математичних дисциплін; реалізація компетентнісного підходу на уроках математики, фізики, інформатики та всіх інших навчальних дисциплінах.
- «Підвищення виховної роботи як можливого засобу формування духовно-моральних та патріотичних рис особистості». (Доповідач – заступник директора з ВР Я.В. Поліщук). Мета: розглянути головні завдання і шляхи формування духовно-моральних та патріотичних рис особистості .

Методична рада

Науково-методичну роботу в школі очолює методична рада, до складу якої входять голови методичних комісій та досвідчені вчителі.

- Шевченко Л.С. - заступник директора з навчально-виховної роботи, голова методичної ради;

- Поліщук Я.В. - заступник директора з виховної роботи;

- Левченко Т.М. - заслужений вчитель України;

- Стахівська Н.П. - вчитель-методист;

- Бєлозор Л.Г. - вчитель-методист;

- Квятковська Н.Ю. - вчитель-методист.

Метою діяльності методичної ради є організація та координація методичного забезпечення освітнього процесу і методичного навчання педагогічних кадрів. Методична рада працювала згідно з розробленими заходами та складеним планом.

Атестація вчителів

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів.

Адміністрація школи приділяє велику увагу проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійний, фаховий рівень. Атестація педагогічних працівників у 2016–2017 н.р. проводилась згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за №14/20327, та змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за №1417/23949, наказу Управління освіти Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації № 389 від 03.10.2016р «Про створення атестаційної комісії ІІ рівня, затвердження їх складу і проведення атестації керівних та педагогічних працівників закладів освіти району у 2016-2017 н.р.» та з метою активізації творчої професійної діяльності, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання підростаючого покоління.

Згідно з перспективним планом атестації 2016-2017 н.р., наказів по школі №151 від 24.10.16р. „Про створення атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників у 2016–2017 н.р.”, №153 від 24.10.16р. «Про атестацію педагогічних працівників у 2016-2017н.р.» атестувалось 10 педпрацівників:
• Денисенко І.М.– директор школи, вчитель географії;
• Піонт В.М.- вчитель початкових класів та вихователь ГПД;
• Голікова Ю.А.- вчитель української мови та літератури;
• Линник О.В. - вчитель англійської мови;
• Бєлозор Л.Г. - вчитель української мови та літератури;
• Бунчук Ю.О. - вчитель англійської мови
• Хмельницька В.С. - вчитель математики;
• Головні Л.В. - вчитель трудового навчання;
• Олійник Н.М. - вчитель історії і правознавства, вихователь ГПД;
• Утєнкова І.В. – вчитель хімії, природознавства, « Захисту Вітчизни», що складає 27,7% від їх загальної кількості.

Курсова перепідготовка

Протягом навчального року 9 учителів школи пройшли курсову перепідготовку при ІППО Київського університету ім.Б.Грінченка:
•Денисенко Ірина Миколаївна
•Піонт Валентина Миколаївна
•Олійник Наталія Михайлівна
•Хмельницька Валентина Сергіївна
•Головня Людмила Володимирівна
•Осадча Наталія Василівна
•Сьоміна Валентина Григорівна
•Голікова Юлія Анатоліївна
•Утєнкова Ірина Вікторівна

Творчі звіти вчителів

В ході атестації проводяться творчі звіти вчителів.

Олімпіади, МАН, конкурси

Педагогічний колектив школи протягом 2016-2017 н.р. усю діяльність спрямував на підвищення ефективності навчально-виховного процесу й реалізацію зокрема такого напряму як покращення методичної роботи з обдарованими дітьми, розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, МАН. Підготовка до проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін розпочинається з перших днів навчального року. У вересні 2016 року було складено план організації і проведення олімпіад з базових дисциплін на шкільному етапі. Результатом плідної роботи школи стали переможці (21 учень) районних предметних олімпіад з базових дисциплін.

В школі створено шкільне наукове товариство «Ерудит» учнів-членів Київської Малої академії наук учнівської молоді (Київського відділення Малої академії наук України), у якому працює 10 секцій: українська література (українська мова та література); мистецтвознавство (українська мова та література, образотворче мистецтво); зарубіжна література; історія (історія України); правознавство (основи держави і права); англійська мова, загальна біологія та біологія людини (біологія); математика; фізика; хімія.

Учні школи не лише беруть участь у роботі МАН, а й регулярно показують непогану результативність на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У 2016-2017 навчальному році призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України були 15 учнів. Їхні роботи відзначалися актуальністю, науковістю, складністю, повнотою розкриття тем, аргументованістю висновків, творчістю, науковим стилем і грамотністю виконання, якістю оформлення.

Учні школи беруть участь у різноманітних Всеукраїнських конкурсах, де проявляють свої знання, здібності, таланти й обдарування. Зокрема, 3 учні стали переможцями районного етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика, VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка та конкурсі «Київ – місто моє» в номінації «Краща літературна проза».

Вітаємо переможців ІІ етапу (районного) Всеукраїнських учнівських олімпіад та МАН!

Методичні комісії

Провідною формою організації науково-методичної роботи в школі є робота методичних комісій. Результатом їх діяльності є удосконалення професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування, спрямування роботу на забезпечення потреб вчителя, надання їм реальної допомоги.

У школі функціонують методичні комісії: вчителів початкових класів (голова МК Піонт В.М.), суспільно-гуманітарних наук (голова МК Голікова Ю.А.), зарубіжної філології (голова МК Юрко О.В.), математичних наук (голова МК Завальнюк О.В.), природничих наук (голова МК Стасюк Л.В.), естетичних наук (голова МК Дем’янюк Р.А.).

У планах роботи методичних комісій відображаються:
- результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема стан виконання навчальних програм,
- рівень і якість навчальних досягнень учнів,
- основні напрямки роботи, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти,
- аналіз стану навчально-виховного процесу,
- перелік засідань МК, що зроблено, запроваджено у практику роботи з теми, яке коло завдань окреслено,
- проведення шкільних заходів (конкурсів, тижнів, олімпіад тощо)
- форми роботи з учнями, які потребують особливої уваги та з обдарованими учнями.

Кожна МК створила портфоліо своєї діяльності.

Інноваційна діяльність

Інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність. Педагогічні інновації у школі пов’язані із застосуванням інтерактивних методів у навчальній та виховній діяльності вчителя.

Практичною реалізацією інноваційної діяльності стало проведення:
- тижнів творчої майстерності вчителів;
- семінар-практикум «Проблема формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов»;
- практична конференція: «Принцип сьогодення: позиція вчителя- до класу не з відповіддю, а із запитанням, позиція учня- за пізнання світу»
- ярмарок ідей «Інтерактивні методи роботи як один із шляхів до підвищення рівня знань учнів»
- майстер-клас «Практика проведення сучасного уроку з використанням комп’ютерних технологій»;
- творча майстерня: «Розвиток творчих здібностей учнів та формування ціннісних відношень до здоров’я, праці на уроках естетичних наук»;
- круглий стіл «Єдність навчання і виховання як важлива умова навчально-виховного процесу»;
- практикум «Індивідуалізація навчання: врахування особистостей, нахилів та уподобань учнів для підвищення ефективності уроку»;
- педагогічний семінар «Технологія створення успіху – важливий фактор для формування в учнів позитивного ставлення до навчання»;
- обмін досвідом «Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності»;
- створення методичних папок "Методична скарбничка" (методичні розробки вчителів школи – конспекти уроків з використанням інтерактивних технологій);
- педагогічна виставка «Скарбниця педагогічної творчості»;
- презентація з досвіду роботи вчителів «Сучасний педагогічний урок».

 
Середня загальноосвітня школа №26 м.Києва
телефон: 497-73-22 || E-mail: szh26@ukr.net
Шкільна вітальня || Історія школи || Учням || Батькам || Наші контакти